„Neumíme ani nechceme nahradit lékaře. Umíme pro lékaře zabezpečovat rutinní výkony a zajistit pro něj validní data o stavu pacienta. To umožní efektivnější a časově méně zatěžující léčbu jak pro něj, tak pro pacienta samotného.“Služby pro lékaře

Chcete mít pacienta pod kontrolou, i když není ve Vaší ordinaci? Záleží Vám na stavu Vašich pacientů, i když je zrovna nevyšetřujete? Chcete zvýšit disciplínu léčby Vašich pacientů? Myslíte si, že více údajů o stavu pacienta je přínosné pro stanovení správné léčby?

Co TeleMedPoint umí?

sledování životních funkcí a dalších zdravotních parametrů (např. krevní tlak, tepovou frekvenci, výskyt srdeční arytmie, hladinu cukru v krvi, okysličení krve, funkci plic, váhu, tělesnou teplotu)

Na základě indikace lékaře zajistí cílená vyšetření zdravotní sestrou

V případě, že budete mít zájem, umožnit Vám připojení do systému a online nahlížení do karty pacienta

Na základě vašich požadavků sledovat trendy vývoje jeho zdravotního stavu a zasílat reporty z měření pacienta

Umožnit Vám bezpečnou videokonzultaci s pacientem

Akutním a dekompenzovaným pacientům umožnit měření v domácím prostředí (možno se měřit i několikrát denně)

Další důležité informace pro lékaře

Další naše služby v obcích se zřízeným TeleMedPointem:


  • Služby všeobecné sestry v terénu v rozsahu cílených vyšetření např. odběr krve (včetně převozu do laboratoře), měření hladiny glykovaného hemoglobinu, snímání EKG záznamu a další

  • Dovoz léků a zdravotních potřeb a pomůcek Vašim pacientům

  • Výkon služby domácí péče (naše IČZ)

Kde lze službu využívat?


  • V současné době je kontaktní místo TeleMedPoint zřízeno v obcích Bukovec a Bílá

  • Kontaktní místo mohou využívat nejen obyvatelé a pacienti zmíněných obcí, ale i všichni z okolních obcí a oblastí s dobrou dostupností kontaktního místa.