Co služba TeleMedpoint nabízí

Co služba TeleMedpoint nabízí?

TeleMedpoint

sledování životních funkcí a dalších zdravotních parametrů (např. krevní tlak, tepovou frekvenci, výskyt srdeční arytmie, hladinu cukru v krvi, okysličení krve, funkci plic, váhu, tělesnou teplotu)

TeleMedpoint

možnost sdílet naměřené hodnoty s ošetřujícími praktickými lékaři, specialisty a zdravotnickými zařizeními a zdravotnickými zařízeními v kraji (nemocnice zřizované MSK, FN Ostrava, soukromá zdravotnická zařízení, Zdravotnická záchranná služba MSK a další).

TeleMedpoint

zapůjčení telemedicínských sad pro domácí měření pro pacienty v intenzivním sledování

TeleMedpoint

zajištění lékaře/lékařské péče v případě, že nemáte svého ošetřujícího lékaře

TeleMedpoint

vyzvednutí a dovoz léků, inkontinenčních pomůcek a zdravotnických prostředků vázaných na lékařský předpis

TeleMedpoint

zprostředkování kontaktu s lékařem na dálku – v případě potřeby je možné realizovat vzdálené konzultace s lékařem prostřednictvím videohovoru. Veškerá komunikace je šifrovaná, čím je zajištěna vysoká míra ochrany všech informací, které si mezi sebou lékař s pacientem vymění.

TeleMedpoint

na základě indikace lékaře provádět cílená vyšetření naši terénní zdravotní sestrou

TeleMedpoint

v případě indikace lékaře zajistit služby domácí péče

TeleMedpoint

poskytování domácí péče ve vaší obci pro pacienty s omezenou soběstačností

TeleMedpoint

organizování komplexních a cílených preventivních programů

TeleMedpoint

pořádání pravidelných dnu zdraví na vybrané téma (kožní, onkologie, plicní, alergologie, kardiologie, oftalmologie…)

Co by Vás mohlo zajímat?

  • Co a jak dokáže měřit TeleMedPoint?

    TeleMedPoint umožňuje obyvatelům obce měřit hodnoty příp. získávat záznamy svých životních funkcí, a to za asistence vyškoleného terénního asistenta. Služba vzdáleného monitoringu životních funkcí je dostupná všem obyvatelům, kteří o tuto službu projeví zájem a jejichž ošetřující lékař bude souhlasit se zapojením do projektu.

  • Vzdálený monitoring je vhodný způsob, jak sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta. Tyto naměřené hodnoty je následně možné sdílet se svým ošetřujícím lékařem. Takto může lékař získat více informací o zdravotním stavu pacienta a tím bude mít lepší dohled a možnost efektivněji postupovat v léčbě. TeleMedPoint může pomoci lidem, kteří jsou z odlehlých oblastí regionu a jsou v danou dobu mimo dosah lékařské péče.

  • Měření probíhá pomocí zdravotnických přístrojů s funkcí bezdrátového přenosu naměřených hodnot. Měření je velmi rychlé a jednoduché. Naměřené hodnoty jsou pomocí technologie Bluetooth přenášeny prostřednictvím zabezpečené sítě do dohledového centra, kde jsou přenesené údaje zpracovávány a vyhodnocovány. Hodnoty jsou zobrazované v reálném čase a ošetřující lékař k nim může mít neustálý přístup.

  • Sledování životních funkcí a dalších zdravotních parametrů realizovaný distanční formou umožní ošetřujícím lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům průběžně získávat hodnoty od sledovaných pacientů a dále s takto získanými údaji aktivně pracovat a využívat je při léčbě pacienta. Lékař a další ošetřující personál tak může bezodkladně reagovat na vývoj zdravotního stavu pacienta. Řešení umožňuje také, v případě potřeby, sdílení získaných dat s ošetřujícími lékaři dalších odborností a zdravotnickými zařízeními v kraji (nemocnice zřizované MSK, FN Ostrava, soukromá zdravotnická zařízení, Zdravotnická záchranná služba MSK a další).

  • Snímání hodnot zdravotnickými přístroji probíhá na vybraném kontaktním pracovišti v obci. Na základě indikace lékaře je možné realizovat vzdálenou monitoraci také v domácím prostředí pacienta zapůjčenou telemedicínskou sadou.

  • Naše technologie disponuje nejmodernějšími metodami ochrany shromažďovaných údajů. Data jsou přeposílána v zašifrovaném formátu a při přenosech nepoužíváme žádné osobní údaje. Díky zabezpečenému přenosu a bezpečnému ukládání jsou vaše data naprosto v bezpečí a nehrozí zneužití. Při zpracování údajů v datovém centrum jsou využívány speciální bezpečnostní postupy. Informace v žádném momentě neopouštějí prostor Evropské unie.

Služby pro obyvatele


Zaujala Vás služba TeleMedpoint a rádi byste ji využili? To nás těší!
Zde se dozvíte, jak postupovat - je to jednoduché.Krok č. 1

Vyplníte předregistrační formulář na tomto webu nebo přímo na Vašem kontaktním místě.

Krok č. 2

My Vás zaregistrujeme do systému - bude Vám přidělena zabezpečená ID.

Krok č. 3

Následně Vás bude kontaktovat asistentka Vašeho TeleMedPointu, která s Vámi vyplní registrační formulář včetně potřebných dokumentů a ihned můžete provést své první měření.

Krok č. 4

Po kontrole validace dat již bude Vaše uživatelská karta v systému.

Krok č. 5

Budeme kontaktovat Vašeho lékaře, abychom ho seznámili se službou a možností jejího využití.

Krok č. 6

Vy už jen docházíte na svá měření do TeleMedPointu, a to buď dle svého uvážení nebo doporučení lékaře.

Mám o službu zájem, chci se zaregistrovat

Odeslání předregistračního formuláře nezakládá smluvní vztah a není závazné pro poskytování služby.


VYPLNIT PŘEDREGISTRAČNÍ FORMULÁŘ


Nevíte si rady? Rádi pomůžeme!

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Rádi se budeme věnovat Vašim požadavkům a zodpovíme Vaše dotazy.


Potřebuji poradit